ابزار وبلاگ و سایت

ابزار وبلاگ و سایت

بازنویسی متن

!مقاله یا متن خود را در زیر وارد کنید و ارسال را بزنید سپس ببینید این دوباره نویس چه میکنددرباره بازنویسی متن

 

ابزار بازنویس متون چگونه کار می کند؟

 

این ابزار بازنویسی متون محتوای متن شما را اسکن می کند و به دنبال کلماتی می گردد که امکان جایگزینی مثلا با یک واژه هم معنی را دارند. پس از آن این جایگزینی را برای شما انجام می دهد. .